Pædagogik

Palleshavegaard løser flere forskellige pædagogiske og menneskelige opgaver. Dette både på gården og eksternt for kommunerne, primært på Fyn.

Pædagogik på Palleshavegaard

Palleshavegaard er sted med både landbrug og pædagogisk arbejde. Den pædagogiske del af gården ledes af Mathias og Michall, som begge er uddannede pædagoger. De har tilsammen 40 års erfaring med børn, unge og voksne i aflastning eller på opholdssteder og psykiatri. Begge har ligeledes arbejdet som kontaktpersoner/mentor og som familie-rådgivere samt efterværn. Derfor løser Palleshavegaard også flere forskellige pædagogiske og menneskelige opgaver. Dette både på gården og eksternt for kommunerne, primært på Fyn.

Pædagogikken og menneskesyn

Vores pædagogik tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eksistens og subjektive livsforståelse. Derfor forsøger vi at være nysgerrige, lyttende og observerende på hvordan ethvert menneske ønsker at leve sit liv. Vi tror på, at vi på den måde kan skabe en dialog og en gensidig respekt for den hjælp/støtte vi tilbyder det menneske, som vælger at vise os tillid.

På den måde er vores pædagogik tæt forbundet med et Kierkegaardsk perspektiv (Søren Kierkegaard), hvor man ”for at kunne hjælpe andre, må lære at forstå det, som de forstår”, og på den måde forsøger vi at indtage en ydmyg rolle i relationen og den interaktion der skabes.

Derudover har vi et stort fokus på den sammenhængskraft, som kan skabes mellem mennesket og naturen. Vi forsøger altid at inddrage naturen, eller de naturlige dele af livet i vores pædagogiske virke. 

Der vil her undervejs opstå antroposofiske (Rudolf Steiner) islæt, hvor vi blandt andet vil tage udgangspunkt i, at gribe for at kunne begribe. I arbejdet med mennesket skaber vi derfor en naturlig balance mellem åben dialog og aktiviteter. 

Dette for at skabe et fælles tredje, hvor samtaler, lytning og observationer naturligt opstår. Det fælles tredje skabes med udgangspunkt i hvad der ønskes, men det kunne fx være aktiviteter som gåture, fisketure, madlavning, fodre dyr, plantning, biograftur, shopping, basket, fodbold mv. 

Som udgangspunkt vil vi altid starte med at møde mennesket i trygge og vante rammer, herunder velkendte aktiviteter. Senere i relationen vil vi også forsøge at udfordre via aktiviteter, men altid for at skabe en udvikling.

Få mere at vide

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores pædagogiske tilbud, herunder familierådgivning, forældrestøtte, kontaktperson og efterværn. Vi ser frem til din henvendelse.